Administration og ledelse
Statens Museum for Kunst
Min opgave som leder for IT-enheden på Statens Museum for Kunst er at:
 • personaleledelse for supporter, systemadministrator og udviklere.
 • planlægning af det daglige arbejde
 • sikkerhedsarbejde iht. DS484/ISO 27001 - Informationssikkerhedsudvalg, risikoanlyse m.m.
 • fastlæggelse af procedurer
 • budgettering, kontering og budgetopfølgning
 • IT-strategi
 • projektledelse på udviklingsprojekter

Foldbjergcentret, Nordjyllands Amt
Som en offentlig behandlingsinstitution var det meget vigtigt at alle handlinger blev dokumenteret og arkiveret således at evt. klagesager kunne behandles hurtigt og professionelt. Det var bl.a. mit ansvar at denne dokumentation var til stede og tilgængelig.

Derudover havde jeg også det daglige ansvar for:

 • ledelse af de administartivt ansattes indsats på tværs af organisationens enheder
 • det administrative arbejde med udarbejdelse af administrative retningslinier, budget og regnskab, mødereferater, indkaldelser, korrespondance m.v.
Indstillingsudvalget for Aalborgs Kollegier, IFAK
I min formandsperiode havde jeg det ledelsesmæssige ansvar for organisatrionen. I perioden var der en del problemer, der indebar både fyring og ansættelse af personale samt rationalisering af arbejdsgange.

Projektarbejde

Statens Museum for Kunst - SMK
I løbet af foråret 2009 virtualiserede jeg serverparken fra 9 fysiske servere med meget blandede opgaver og forældede styresystemer til ca 25 virtuelle servere med klart definerede opgaver fordelt på 3 fysike servere.
I denne virtualisering blev der flyttet ca 5 TB data fra disksystemer på de enkelte servere til et samlet EMC-SAN.
I 2012 stod jeg for udskiftningen af en ældre netværksinfrastruktur, med backbone på 1 Gb/s netværk og klientnet ned til 10 Mb/s, ud med et moderne net med 20 Gb/s backbone og 1 Gb/s til alle klienter, samt WiFi netværk der dækker næsten hele huset.
I 2013 stod jeg for flytning til ny virtuel infrastruktur - nu med ca. 40 TB data. 

Rigspolitiet
Som Project Officer var det mit ansvarsområde at koordinere og kvalitetssikre projekterne samt rapportere til programmet.
Derudover bistod jeg løbende med revision hvor der opstod ekstraordinære udfordringer.

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Mit ansvarsområde var at holde netværk og servere i luften for hele organisationen, der havde netværksopkoblinger på ca 60 lokationer i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. Jeg var den eneste ansatte på dette område, men med noget vagthjælp af systemudviklerne på Sol og Strand.

Da en stor del af udvikling og implementering af infrastrukturen skete ved hjælp af underleverendører, var det min opgave at styre disse projekter fra definition af opgaven over forhandling af kontrakter til implementeringen og driften.

Foldbjergcentret, Nordjyllands Amt.
En af mine primære it-opgaver på Foldbjergcentret var at udvikle og implementere en elektronisk journal i samarbejde med en eksterne softwareleverandør. Dertil opbyggede jeg den tilhørende infrastruktur (PCere, servere, netværk, uddannelse).

Ud over at være ansvarlig for udviklingen af den tekniske infrastruktur var jeg bindeleddet mellem den faglige ekspertise, brugerne og de programmører, der udviklede systemet.
Systemet blev sat i drift 1. januar 1996. Systemet er efterfølgende videreudviklet og bruges af mange behandlingsinstitutioner.

Aalborg Universitetscenter
Under uddannelsen på AUC er arbejdsformen projektorienteret og gruppeorganiseret. Dette har givet mig meget erfaring i at arbejde i gruppe med et fælles projekt, hvor vidensdeling, problemformulering, formidling m.m. er grundlæggende dicipliner der skal beherskes.

Efter endt uddannelse var jeg projektvejlder på basisuddannelse i 3 semestre, hvor hovedfokus er på metoder i projektarbejde.

Ulandsfrivillig i Kenya
Jeg var udstationeret på Bushiangale Village Polytechnic (VP) - en landsby teknisk skole.
En stor del af arbejdet i Kenya var projekt relateret. Mine arbejdsopgaver bestod af:
 • Opbygning af et metalværksted
  Huset var bygget, men det skulle udstyres med værktøj, møbler og andet inventar, samtidig med at der skulle udvikles materiale til undervisningen.
 • Opføre bygninger - ansvarlig for både færdiggørelse og nybygning af folkeskoler i området med elever fra skolen (VP).
 • Oplæring af ny leder i regnskab og ledelse
 • Bestyrelsesarbejde
 • Kontakt til lokale myndigheder om bevillinger, planer m.m.

Systemudvikling

Forskningscenter Risø, DTU
På Risø står IT-afdelingen for drift af mere end 100 servere. Til dokumentation af den drift har jeg udviklet et system, der indeholder grundoplysninger om serverne samt  logs over driftshændelser, opsætninger og ændringer.
Derudover er systemet også udviklet sådan at man kan dele viden og erfaring om emner inden for serverdrift.
Systemet er udviklet modulært således, at der nemt kan tilføjes funktioner. Begreberne fra sikkerhedsforskrifterne i DS 484 er indarbejdet og dermed er det nemt at udvide systemet med styring af sikkerheden. Systemet kan også bruges som dokumentationssystem i en ITIL-sammenhæng og kan nemt udvides med andre logs.


Organisatorisk arbejde

Indstillingsudvalget for Aalborgs Kolleger, IFAK.
I min periode som formand for IFAK blev organisationens arbejde forbedret væsentligt igennem fastlæggelse af mere effektive forretningsgange og procedurer.
I perioden kom der også flere nye kollegier ind under organisationen, således at IFAK efterhånden havde indstillingsret til alle kollegier i Aalborg.

Styrende organer på Aalborg Universistetcenter
Igennem hele min studietid har jeg været medlem af de styrende organer på Aalborg Universitetscenter. Dette har givet stor erfaring i at færdes i politiske systemer og arbejde med administration.
Som konsekvens af mange år i studienævnet var jeg også ansat som studievejleder på min studieretning, samt ved informationsindsatsen over for gymnasieelever.

Returnee i Youth for Understanding (YFU)
Efter mit udvekslingsophold i USA arbejdede jeg som frivillig inden for YFU i de følgende 5 år. Opgaverne var information og udvælgelse af kommende udvekslingsstudenter, samt udvælgelse af værtsfamilier for amerikanske studerende. Derudover fungerede jeg i perioder også som rådgiver for de herboende udvekslinsstudenter.
Sideløbende med dette var jeg meget aktiv i udviklingen af organisationen, da den voksede meget kraftigt i de år.


Axel Kellermann
Kærgårdsvej 15
9760 Vrå

Mobil: 61 67 71 98