Joberfaringer

2008 - IT-leder (Chefkonsulent)
Statens Museum for Kunst, København

Leder af IT-enheden på Statens Museum for Kunst.
Teknisk projektleder på SMK Digital. Projektet er blevet muligt med en bevilling fra Nordea Danmark Fonden på 22 mio. kr. Projektperioden er 2009-2013.
SMK Digital er et projekt der skal udvikle den digitale formidling af kunsten til danskerne. Dette projekt dækker over udvikling af ny hjemmeside (Typo3), system til registrering af kunstværker og understøttelse af museumsfaglige processer (CollectionSpace.org og ConservationSpace.org), den digitale formidling af samlingene - både på hjemmesiden og på det fysiske museum. De fleste systemer benytter Open Source.
IT-enheden består af fem fuldtidsansatte, der står for drift og support af alle museets systemer, samt deltagelse i udviklingen af CollectionSpace og ConservationSpace. Museet har ca. 140 ansatte.
I 2009 har jeg stået for virtualiseringen af det meste af museets serverpark fra 9 fysiske servere til ca 25 virtuelle servere på 3 fysike servere på VMWare 3.5. Senest har jeg stået for opgraderingen til VMWare version 4.0 og 4.1. Idag er der ca. 50 virtueller servere
I 2013 flyttede vi hele platformen over på VMWare 5.5. Nu med ca 40 TB data på et iSCSI SAN med et backbone net med 10 GB switche.


2008 - 2008 - Project Officer (Specialkonsulent)
Rigspolitiet, IT og Tele Afdelingen, Hvidovre
Tovholder/koordinator for projekt-teamet der står for videreudviklingen af politiets sagsstyringssystem.
Projektet består af flere enkeltprojekter, der skal koordineres på tværs, hvor min opgaver er at sikre denne koordinering, samt sikre metoden efter Prince2. Derudover deltog jeg i revision af delprojekter.

2004 - 2008 - Systemadministrator
Risø DTU, Roskilde
Drift og vedligehold af Windows og Linux servere, som stand-alone og i cluster, i et miljø med 100+ servere samt linux-regneclustre.
Drift og konfiguration af SAN (EMC og HP Eva).
Ansvarlig for virusbeskyttelsen og sikkerhed i forbindelse med adgang via VPN, Dial-in og WEB-adgang.
Drift og konfiguration af virtuelle servere i et VMWare miljø.
Udvikling af applikation til dokumentation af en stor serverpark.
Sikkerhedarbejde efter DS 484:2005.

1998 - 2004 - Netværksadministrator
Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Blokhus
Udvikling, drift og administration af netværk placeret på ca. 60 lokationer i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. Projektstyring i forhold til implemetering af nye netværksteknologier i Danmark og Tyskland.

1992 - 98 - Fuldmægtig
Nordjyllands Amts Rusmiddelorganisation
Foldbjergcentret, Vrå
Udvikling og drift af EDB-systemer:
 • projektleder på udvikling og idriftsætning af egenudviklet klientjournal
 • drift og udvikling af netværk (Novell) der dækker hele amtet
 • undervisning og brugerstøtte i Foldbjergcentrets special- og standardprogrammer m.m.
Administration:
 • Budgetstyring og regnskab for et budget på op til 25 mio. kr.
 • Personaleadministration
 • Sekretariatsfunktion for sikkerhed-, samarbejdsudvalg og ledergruppen m.m.
 • Udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale.
 • Dokumentation af institutionens arbejde

1989 - 92 - EDB-Chef på andelsbasis - EDB-Højskolen i Hjørring
Konsulent for små og mellemstore virksomheder inden for anskaffelse og drift af PC-baserede EDB-systemer i netværk. Underviser på erhvervskurser og projekter.

1988 - 89 - Undervisningsassistent - AUC
Projektvejleder på den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse i 3 semestre.

1882 - 88 - Studiejobs på Aalborg Universitetscenter
Under mine studie har jeg haft følgende stillinger på AUC:
 • Rusplanlægger
 • Studievejleder
 • Betjentmedhjælper

1980 - 82 - Ulandsfrivillig i Kenya
Tilknyttet Bushiangala Village Polytechnic hvor jeg var underviser/vejleder i ledelse, værkstedsfag, regnskab og projektstyring.
Underviser i værkstedsfag på Western College of Arts and Applied Science. 

1978 - 1980 - Maskinarbejder
Opbygning, reparation og vedligehold af produktionsmaskineri.


Axel Kellermann
Kærgårdsvej 15
9760 Vrå

Mobil: 61 67 71 98