Almene og administrative kompetencer

Personlig kompetence:

 • Iderig med sans for brugbare løsninger
 • Målrettet og handlingsorienteret
 • Analytisk, undersøgende, iagttagende, reflekterende
 • Kvalitetsbevidst og helhedsorienteret – afvejning af kvalitet, krav og økonomi i tekniske løsninger
 • Rolig og med overblik – også i pressede situationer
 • Humor
 • Empati
 • Motiveres af nye opgaver
 • Ser muligheder frem for problemer
 • Trives i en udviklingsorienteret organisation

Ledelseskompetence:

 • Personaleledelse
 • Projektledelse
 • Mødeledelse
 • Stor forståelse for organisationers funktionsmåde
 • Erfaring med politisk styrede organisationer
 • Tekniske forhandlinger – specifikationer, planlægning, økonomi m.m.
 • Skrive og forelægge klare og gennemarbejdede sagsfremstillinger

Samarbejde:

 • Evne til at skabe kontakt og gensidig tillid
 • Evne til at skabe resultater i samarbejde med andre
 • Aktiv og fleksibel teamplayer
 • Deler gerne erfaringer med andre
 • God kollega
Administrativ kompetence:
 • Opbygning og implemetering af administrative procedurer
 • Opbygning og brug af arkivsystemer
 • Budgettering - Økonomistyring

Undervisningskompetence:

 • Instruktion af mindre grupper
 • Foredrag og oplæg
 • Instruktion af enkeltpersoner face-to-face, pr. mail eller i telefon (support)

Sproglig kompetence

 • Mundtlig og skriftligt fremstilling af oplæg på dansk og engelsk
 • Forstår tysk


Axel Kellermann
Kærgårdsvej 15
9760 Vrå

Mobil: 61 67 71 98