MBTI test

Testen er foretaget af IDAs kompetencudviklingskonsulent i januar 2004.

Hvad betyder MBTI

MBTI betyder Meyrs Briggs Type Indikator. MBTI er et psykologisk analyseværktøj, som er udarbejdet af Katharine Cook Briggs og Isabel Briggs Meyrs på baggrund af Carl Gustav Jungs teorier om psykologiske typer. Analyseværktøjet er udviklet og afprøvet gennem en årrække og er nu et vidt udbredt værktøj i både individuel karriereplanlægning, lederudvikling og teambuilding.

Hvad er MBTI
MBTI er et psykologisk analyseværktøj til at få øget indsigt i egne foretrukne opfattelses- og handlemønstre. MBTI er som redskab ikke-værdiladet og ingen type vurderes bedre end de øvrige. MBTI er således et værktøj til inspiration og til at skærpe den enkeltes opmærksomhed over for egne typiske reaktioner og handlemønstre. Denne opmærksomhed overfor ressourcer og udviklingsmuligheder er et godt fundament for personlig udvikling.

MBTI er desuden et redskab til forståelse for typiske ligheder og forskelle i menneskers opfattelse og adfærd. Denne forståelse kan udgøre fundamentet for respekt og tolerence i samarbejdsteam og dermed lette opgavefordelingen og samarbejde.

Resultatet er at man ud fra besvarelserne placeres i en ud af 16 profiler.

Min profil er ISTJ. Om denne profil skrives der:

ISTJ i samvær.
ISTJ'ere er yderst pålidelige. De er realister og meget omhyggelige og nøjagtige med hvad de laver. Hvis de kan se, at noget skal gøres, påtager de sig ansvaret, ofte udover pligtens kald. Deres personlige reaktioner, som sjældent kan ses i deres ansigt, er ofte livlige og kraftige. Deres udholdenhed bringer stabilitet i hvad som helst, de har med at gøre.

ISTJ i arbejdslivet.
ISTJ'ere vælger ofte en karriere, hvor deres talent for organisation og præcision bliver belønnet. Eksempler er bogholderi, ingeniørfaget, jura, produktion, byggeri og kontorarbejde. De går ofte ind i opsyns- og ledelsesfunktioner. De ender som regel med at blive eksperter på deres område.
ISTJ'ere arbejder støt og roligt og får ting færdige til tiden. Man kan altid stole på at de opfylder deres forpligtelser. De arbejder godt inden for organisationen.

Citater fra materiale udgivet af Dansk Management ForumAxel Kellermann
Kærgårdsvej 15
9760 Vrå

Mobil: 61 67 71 98