Fritidsinteresser
  • København - historie, arkitektur og planlægning
  • Tekniske, økonomiske og organisatoriske problemstillinger
  • Samfundsforhold
  • Madlavning
  • Rejser


Axel Kellermann
Kærgårdsvej 15
9760 Vrå

Mobil: 61 67 71 98